MATYS, Lukáš. Leadership - analýza činnosti vrcholového manažera [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12370. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Emilie Franková.

Uložit do Citace PRO