HUMPOLÍČEK, Josef. Vliv profesionalizace Armády ČR na integrovaný záchranný systém [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Zinke.
Uložit do Citace PRO