BALCAROVÁ, Anežka. Adaptivní segmentace EEG signálů [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimíra Kubicová.

Uložit do Citace PRO