JABŮREK, Petr. Technologie výroby plechových klecí pro radiální soudečková ložiska [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12405. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.
Uložit do Citace PRO