MAJNUŠ, Ondřej. Plánování inicializačních procesů stavebního projektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12415. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Juřica.
Uložit do Citace PRO