SLOBODNÍK, Milan. Návrh databáze a webových stránek firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12421. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO