ZBOŽÍNEK, Štěpán. Senzory plynů, jejich konstrukce a testování [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1243. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Pytlíček.

Uložit do Citace PRO