ZBOŽÍNEK, Štěpán. Senzory plynů, jejich konstrukce a testování [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1243. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Pytlíček.
Uložit do Citace PRO