SPIŠIAKOVÁ, Lucia. Zpracování obrazů sítnice oka v prostředí LabVIEW [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12434. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.
Uložit do Citace PRO