NAVRÁTIL, Rudolf. Software pro měření reakční doby při optické stimulaci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12447. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Karel Bubník.
Uložit do Citace PRO