CUGEREAN, Jiří. Podnikatelský záměr společnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO