JURÁSEK, Matěj. Elektrické a tepelné vlastnosti bezolovnatých pájených spojů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Petr Schnederle.
Uložit do Citace PRO