GABLECH, Imrich. Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jan Prášek.

Uložit do Citace PRO