ŽŮREK, Martin. Problematika návrhu mobilních sítí čtvrté generace [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12481. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Novotný.
Uložit do Citace PRO