LIPAVSKÝ, Lubomír. Porovnání vlastností pájených spojů na keramických substrátech pomocí zkoušky střihem [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12486. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Adámek.

Uložit do Citace PRO