TOMKO, Jakub. Audio syntetizér v obvodu FPGA [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12489. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Marek Bohrn.
Uložit do Citace PRO