BRILLOVÁ, Kateřina. Aplikace spektrální analýzy v 3D hodnocení povrchů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1251. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miloslav Ohlídal.
Uložit do Citace PRO