KOSTOLANSKÝ, Petr. Profesionalita manažerů [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12520. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO