NOVÁČKOVÁ, Lucie. Aspekty zóny [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12525. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Lahoda.
Uložit do Citace PRO