HLÁDEKOVÁ, Katarína. Dům jako umělecké dílo [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.
Uložit do Citace PRO