MANGOVÁ, Marie. Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování obrazů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO