BRÁDLOVÁ, Veronika. Analýza vybrané firmy s využitím časových řad [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12555. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO