LONDINOVÁ, Iveta. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12557. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martin Pernica.

Uložit do Citace PRO