SKÁCEL, Zdeněk. Analýza firmy ČSAD KYJOV, a.s. pomocí statistických metod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12564. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO