SHULHA, Andrei. Letní transport - Kukarachita marchita [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12565. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.
Uložit do Citace PRO