ŠLAIS, Miroslav. Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost Ti slitin [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12576. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Forejt.
Uložit do Citace PRO