PECHÁNKOVÁ, Petra. Nonverbální komunikace [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12577. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Martin Zet.
Uložit do Citace PRO