SMÉKALOVÁ, Romana. Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12591. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO