HOŘKÝ, Petr. Statistické řízení procesů ve výrobě monitorů LCD [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Radovan Novotný.

Uložit do Citace PRO