ŠEVČÍKOVÁ, Markéta. Analýza vybrané firmy na základě statistických metod [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Doubravský.

Uložit do Citace PRO