DOSTÁL, Tomáš. Financování projektů z fondů EU [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12620. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Koleňák.

Uložit do Citace PRO