DUFKOVÁ, Hana. Optimalizace daňové zátěže právnických osob v České republice [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.

Uložit do Citace PRO