KARDINÁLOVÁ, Jana. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12632. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimíra Bayerová.

Uložit do Citace PRO