BERNARTOVÁ, Jana. A Perfect Day [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Václav Stratil.
Uložit do Citace PRO