JOVIČIC, Zoran. Video - film [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12636. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Peter Rónai.
Uložit do Citace PRO