FORMAN, Jan. Optimalizace bezdrátové sítě v lokalitě Nového Města nad Metují [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12652. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO