ZELENKOVÁ, Lucie. Hodnocení a rozvoj zaměstnanců ve společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.

Uložit do Citace PRO