KOLÁŘOVÁ ŠULCOVÁ, Miroslava. Implantace naturálního světa do umělého, vztahy člověka ke světu [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12672. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Vladimír Merta.

Uložit do Citace PRO