KRSTIC, Bojan. Consciousness Development No. 1 [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12676. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Richard Fajnor.

Uložit do Citace PRO