POUČ, Petr. Měření rychlosti šíření ultrazvuku. Online, Diplomová práce, vedoucí Radovan Jiřík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1269. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO