POUČ, Petr. Měření rychlosti šíření ultrazvuku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1269. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radovan Jiřík.
Uložit do Citace PRO