BUTEK, Michal. Financovaní projektů z fondů EU [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12699. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.

Uložit do Citace PRO