PAVLOVSKÝ, Tomáš. Nepovlakované slinuté karbidy [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12702. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.
Uložit do Citace PRO