RICHTER, Zdeněk. Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12707. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Vítek.
Uložit do Citace PRO