RADA, Lubomír. Koncepční návrh autocrossového vozidla pro děti s objemem motoru 150 ccm [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12738. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.
Uložit do Citace PRO