ADAMČÍK, Martin. Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Karel Pellant.
Uložit do Citace PRO