MACH, Břetislav. Využití virtuální reality v dynamice vozidel [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12745. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.

Uložit do Citace PRO