SUŠIL, Zbyněk. Rozvoj služeb v rodinném podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1275. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO