HEJTMAN, Jan. Zlepšování procesů hospodaření s vodou [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12754. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO