HYBLEROVÁ, Dana. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Zemánková.

Uložit do Citace PRO