ROLEČEK, Jakub. Mechanické vlastnosti a struktura slitiny hliníku po tepelném zpracování. Online, Bakalářská práce, vedoucí Martin Juliš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12780. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO