TOFEL, Pavel. Nelineární elektro-ultrazvuková spektroskopie rezistorů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/12782. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Josef Šikula.
Uložit do Citace PRO